KINGPOL SECURITY

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

OCHRONA

Specjalistyczna ochrona osób i mienia

MONITORING

Montaż i obsługa systemów monitoringu CCTV

SYSTEMY ALARMOWE

Montaż i obsługa systemów alarmowych

PFRON

Do 50% odpisu przy zatrudnianiu pracowników

USŁUGI PORZĄDKOWE

Dopasowane do potrzeb klientów usługi porządkowe

IMPREZY ZORGANIZOWANE

Zabezpieczenie zorganizowanych imprez