Monitoring CCTV

Monitoring realizujemy za pośrednictwem transmisji danych z nadajnika do stacji monitorowania w wewnętrznej, wydzielonej części sieci GSM przez punkt dostępowy APN, który jest własnością firmy „KINGPOL SECURITY”. Przesyłane dane są szyfrowane i trafiają do serwerów, gdzie są dekodowane, przetwarzane i przesyłane do terminali stacji monitorowania. Takie rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Do monitoringu wykorzystujemy również linie telefoniczne (łącza komutowane) oraz GSM z wykorzystaniem SMS. Dzięki posiadanej sieci z załogami interwencyjnymi niezwłocznie zabezpieczamy miejsce zdarzenia lub podejmujemy działania ochronne w przypadku zagrożenia osób.

Oferujemy również usługę transmisji obrazu z kamer zainstalowanych w obiektach objętych monitoringiem potrzeb klienta usługa montażu oraz kontrolowania systemu monitoringu.