Odpis PFRON

Informujemy, że posiadamy status Zakładu Pracy Chronionej i jesteśmy upoważnieni do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Pracodawca zatrudniający 25 pracowników i więcej w pełnym wymiarze czasu pracy zobowiązany jest ustawowo do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nasza firma daje gwarantowaną możliwość obniżenia składki na PFRON w wysokości 50% od wartości każdej zakupionej usługi.